Anunt de Finalizare Implementare Proiect Co-Finantat

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA TROTUSTEX IN SCOPUL CRESTERII COMPETITIVITATII ECONOMICE”

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Targu Trotus, 27 martie 2013
S.C. TROTUSTEX S.R.L., cu sediul în com. TG. TROTUŞ, str. PRINCIPALĂ, nr. 11/3, jud. BACĂU, a derulat in perioada 31.07.2012 – 30.03.2013, proiectul „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA TROTUŞTEX ÎN SCOPUL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE„, Cod SMIS 38533, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  (MECMA).
Valoarea totală a proiectului este de 3.847.784,97 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 1.391.065,20 lei.
Proiectul a fost implementat în localităţile Tîrgu Trotuş, Bogdăneşti şi Comăneşti pe o durată de 8 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale companiei S.C. TROTUŞTEX S.R.L., prin achiziţionarea de maşini şi echipamente de ultimă generaţie, pentru dotarea spaţiului de producţie, în vederea implementării la S.C. TROTUŞTEX S.R.L. a tehnologiilor moderne de obţinere a produselor, a creşterii capacitătii de producţie şi productivităţii, a profitabilităţii societăţii şi îmbunătăţirea indicatorilor generali de performanţă, ca expresie a creşterii competitivităţii societăţii pe piaţă romanească şi europeană.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact HUTU SORIN
Funcţie: DIRECTOR INVESTITII
Tel. 0751097624, Fax: 0234347054, e-mail: sorin.hutu@trotustex.com
Anunt presa finalizare proiect

Comments are closed.