Magazii Produse Finite

Produsele sunt depozitate in magazii dotate cu mobilier adecvat tipurilor de ambalaje cerute de clienti, cu spatii de acces necesare utilajelor mecanizate din dotare. Magazia permite acces facil la rampa de incarcare/descarcare in camioane si tiruri.