Magazii Materii Prime

Disponibilitatea a peste 2000 mp de depozite cu rafturi compacte, dimensionate si asezate corespunzator, ce asigura conditii optime conservarii materiilor prime, accesoriilor si accesul facil cu mijloace de transport interne necesare manipularii.